Lenovo SHAREit 2.0.5

Lenovo SHAREit 2.0.5

Lenovo Group Limited – 9,1MB – Shareware –
Lenovo SHAREit, một công cụ chuyển tập tin cross-nền tảng miễn phí cho phép chia sẻ tập tin trên nhiều thiết bị, bao gồm máy tính cá nhân, máy tính bảng và điện thoại thông minh.

Tổng quan

Lenovo SHAREit là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Lenovo Group Limited.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.257 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Lenovo SHAREit là 2.0.5, phát hành vào ngày 05/05/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 21/06/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 2.0.5, được sử dụng bởi 53 % trong tất cả các cài đặt.

Lenovo SHAREit đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 9,1MB.

Lenovo SHAREit Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Lenovo SHAREit!

Cài đặt

người sử dụng 1.257 UpdateStar có Lenovo SHAREit cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản